Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast dítěte na letním táboře. Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete pořadateli tábora (Doubraváci z.s.) svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně:

  • jméno přihlašovaného dítěte
  • datum narození přihlašovaného dítěte
  • jméno zákonného zástupce dítěte
  • telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte
  • zdravotní stav dítěte

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány vyjma emailů zákonných zástupců. Rodič tak může být kontaktován emailem s nabídkou dalších pořádaných akcí. Email po dvou letech můžeme smazat na základě emailové žádosti adresáta. 

Fotografie pořízené na akci mohou být použity za účelem propagace v následujících letech. 

Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou emailového oznámení na adresu ldt.doubrava@gmail.com. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt pro dítě realizovat postupováno dle platných Podmínek účasti – Zrušení pobytu objednatelem. Netýká se zpracovávání fotografií.