Dokumenty k vyplnění

Tyto dokumenty si od vás převezmeme v den příjezdu na tábor. Bez nich nebudeme moci táborníka na pobyt přijmout.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte musíte nechat vyplnit a orazítkovat svého praktického lékaře. Pokud má dovolenou, určitě ho někdo zastupuje. Bohužel bez tohoto potvrzení nemůžeme dítě přijmout na tábor. Pokud máte doma potvrzení vydané po 28. červenci 2022 a zdravotní stav dítěte se od té doby nezměnil, můžete nám dát toto potvrzení. Potvrzení po táboře vracíme a uchováváme pouze jeho scan kvůli zákonné archivaci.

Prohlášení zákonných zástumpců dítěte vyplní zákonný zástupce podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a bude ji datovat na den odjezdu.

Plnou moc budete potřebovat jen v případě, žesi z tábora bude vyzvedávat dítě někdo jiný nebo jede hromadnou dopravou samo.