V současné době je možné se přihlásit na další ročník LDT Doubrava 2022. Cena, termín a téma bude stanovena začátkem roku 2022.

Pokud chcete ještě stihnou letošní termín 24.- 31. 07. vyplňte přihlášku a kontaktujte hlavního vedoucího +420 737 903 659.


Přihláška slouží k rezervování místa na táboře. Jakmile ji vyplníte, budeme Vás dále informovat. Tábor může uhradit i Váš zaměstnavatel, pokud Vám to umožní a v tomto případě do přihlášky napište jeho fakturační údaje.

Pokud přihlašujete více než jedno dítě, je potřeba přihlášku vyplnit pro každé zvlášť.

Sledujte náš Facebook ať Vám neunikne žádná novinka!

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat!

Pokud nebude zájem, budou se muset všichni táborníci dostat do areálu vlastní dopravou.
Můžete napsat více měst, které připadají v úvahu.
Doporučujeme toho, kdo je více k zastižení.
Sourozenecké a kamarádské vazby, bojím se tmy, jedu na tábor poprvé, fakturu zaplatí zaměstnavatel (uveďte IČO a kontaktní osobu), ...
Cokoliv bychom podle Vás měli vědět. V každém případě veškeré zdravotní problémy určitě uveďte do zdravotního dotazníku, který vám přijde společně s dalšími dokumenty po zaplacení táborného, sem je psát nemusíte.