Jsme parta mladých lidí – táborníků, kteří se před mnoha a mnoha lety, seznámili právě na táboře Doubrava. Jezdili jsme na Doubravu jako děti, následně někteří jako praktikanti, abychom se tam v dospělosti opět sešli v pozici vedoucích. Tábor tak jak jsme ho znali skočil a tak jsme pracovali na jeho obnově. Začínali jsme s pořádáním Doubravy v roce 2014 v počtu 35ti dětí, až jsme se s naší táborovou rodinou rozrostli na 83 dětí – účastníků. V růstu nás nezastavil ani Covid, naopak…

V roce 2014 jsme měli zdaleka největší zastoupení v řadách nejmladších táborníků, i proto jsme zvolili jako táborové téma Z pohádky do pohádky. Léta páně 2015 byly táborníci starší, doprovázeni spolužáky ze školy, takže jsme se rozhodli pro téma Tajný národ Sorfonů, kteří byli spřáteleni se všemi čtyřmi elementy. V roce 2016 to byl Divoký Západ, a jelikož s námi od roku 2017 jezdí i dospívající děti, zaměřili jsme se na téma Kurz přežití. Podle našich zkušeností si tohle téma užívají ti nejmladší z nás stejně jako starší, nebo vedoucí. To byl taky důvod, proč jsme v tomto tématu, s názvem Survivor – Kdo přežije?, od roku 2018 pokračovali i pod záštitou CK Topinka, neboli tabory.cz.

Téma se snažíme každý rok posouvat dál a dál, aby si tábor s námi užili a zažili něco nového i naši dlouholetí táborníci. Naše spolupráce s tabory.cz rokem 2020 skončila a rok 2021 byl naším startem k něčemu velkému! Založili jsme spolek a tábor si pořádáme sami. Díky tomu jsme v pozitivním slova smyslu úplně jinak limitováni co se týče programu a financí.

Začátkem roku 2022 začínáme kromě příprav na III. běh také obnovovat I. běh LDT Doubava! Tento běh bude jiný nejen v tématu, ale také ve složení vedoucích. Co je jisté tak jeho součastí bude určitě Léňa a Javor, kteří právě pracují na jeho přípravách.