Jsme parta mladých lidí – táborníků, kteří se před mnoha a mnoha lety, seznámili právě na táboře Doubrava. Jezdili jsme na Doubravu jako děti, následně někteří jako praktikanti, abychom se tam v dospělosti opět sešli v pozici vedoucích. Tábor tak jak jsme ho znali skočil a tak jsme v roce 2014 začali pracovat na jeho obnově – konkrétně LDT Doubrava III. běh. Tehdy nám na tábor přijelo 35ti dětí…

V prvním roce jsme měli zdaleka největší zastoupení v řadách nejmladších táborníků, i proto jsme zvolili jako táborové téma Z pohádky do pohádky. V roce 2015 byly táborníci starší, doprovázeni spolužáky ze školy, takže jsme se rozhodli pro téma Tajný národ Sorfonů, kteří byli spřáteleni se všemi čtyřmi elementy. Následující rok 2016 to byl Divoký Západ, a jelikož s námi od roku 2017 jezdí i dospívající děti, zaměřili jsme se na téma Kurz přežití. Podle všeho si toto téma užívají ti nejmladší stejně jako starší, dokonce i vedoucí. Další rok jsme se rozhodli pojmout téma trochu moderně i zábavně. Nechali jsme se ispirovat televizním pořadem Survivor, chcete-li Robinsonův ostrov, a tak jsme od roku 2018 pod záštitou CK Topinka uspořádali kmenové klání plné soutěží, strategie, imunit a kmenových rad.

Téma se snažíme každý rok posouvat stále výš, aby si s námi užili a zažili něco nového i naši dlouholetí táborníci. Naše spolupráce tak s CK Topinka rokem 2020 skončila a rok 2021 byl dalším startem k něčemu velkému. Založili jsme spolek a tábor si pořádáme sami. Díky tomu nejsme v nadneseném slova smyslu limitováni, program je pestřejší, tábor levnější a rodinější. Máme sice moc práce, ale nás to baví o to víc!

V roce 2022 jsme obnovili I. běh LDT Doubrava. V tomto turnusu jsme uspořádali dva tábory součaně – Můj první tábor a Aktivně pohybový tábor. Jeden je pro nejmenší táborníky, druhý pro ty, kteří mají rádi pohyb. V dalším termínu jsme samozřejmě uspořádali i původní III. běh.

S začátkem sezóny 2023 obnovujeme i II. běh LDT Doubrava a konečně pořadí běhů začne dávat smysl. Za těch 10 let už nám vyrostlo pár táborníků do rolí praktikantů a tak přenecháváme téma Survivor novému běhu. Však už si to zažili ze strany dětí a tak nejlépe vědí, jak to ještě vylepšit. Původní III. běh tak po pěti letech mění celotáborovou hru na Harry Potter a Doubravu tak čeká týden plný čar a kouzel jaký ještě nezažila. Zárověň uspořádáme i I. běh a tak areál tábora bude na tři týdny v červenci náš!