Povinné dokumenty k vyplnění

Tyto dokumenty se odevzdávají při předání dítěte na tábor. Lékařské potvrzení vyplňuje lékař a je opatřeno razítkem. Toto potvrzení je platné 24 měsíců, pokud nedošlo ke změně zdravotního stavu a musí být platné po celou dobu tábora. Během tábora si vytvoříme kopii posudku a originál Vám při odjezdu vrátíme.

Prohlášení zákonných zástupců vyplňuje rodič v den příjezdu na tábor. Prosíme Vás o pravdivé vyplnění ideálně v klidu doma.

Nezapomeňte v den příjedu na tábor k těmto dvoum dokumentům přidat kopii kartičky pojišťovny.

Může se hodit